Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng cáo trạng có những điểm không đúng và phản bác 5 trong 6 nội dung của cáo trạng

Huế Xuân - Ngọc Lý