Ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 50.000 dân tại các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân ngay trong chiều tối ngày 17-06.

Huế Xuân - Xuân Huy