Những trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch bị lập biên bản xử phạt

Huế Xuân - Xuân Huy