Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay của TP HCM

Huế Xuân - Xuân Huy