TP HCM: Lo xăng dầu tăng giá, nhiều người tranh thủ đổ đầy bình xe

Xuân Huy - Huế Xuân