Xăng tăng cao kỷ lục, nhiều người vội đổ đầy bình trước giờ điều chỉnh giá

Mỹ Uyên - Thanh Long