UBND huyện Hóc Môn lập 12 chốt để chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào 5 khu phố thuộc thị trấn Hóc Môn và 7 chốt tại ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao, đang được cách ly hiện hữu.

Huế Xuân - Xuân Huy