VIDEO: Bệnh nhi tăng, bác sĩ căng thẳng làm việc xuyên đêm

Thực hiện: NGỌC LÝ - HUẾ XUÂN