VIDEO ĐIỀU TRA XE QUÁ TẢI: Cắt gọt thùng xe, làm rõ việc "bảo kê"

Quang Tám - Ngọc Diệu - Thanh Long