Hành động "lạ" của CSGT và tài xế

Hải Vân - Ngọc Diệu - Thanh Long