Hàng quán “bung cửa” đón khách, không quên giãn cách

Lê Vĩnh - Ngọc Lý