Cửa hàng ăn uống tại TP HCM tất bật chuẩn bị trước ngày được phục vụ tại chỗ trở lại

Ngọc Lý - Lê Vĩnh