Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp.

Mỹ Uyên - Thanh Long - Nhật Bắc