Thế nhưng, phía sau cánh cổng luôn đóng kín này là những câu chuyện cảm động về hoàn cảnh gia đình, về tình thầy trò và hành trình "xây lại nhân cách đã mất" cho những đứa trẻ nơi đây.

Minh Trang - Thanh Long