Nhiều em bỏ nhà đi, ăn cắp hàng trăm triệu đồng của cha mẹ để tiêu vào game. Thời điểm chơi sôi động nhất là từ 22 giờ tới 6 giờ hôm sau. Nghiện game đang trở thành mối đe dọa tiềm ẩn trong giới trẻ.

Minh Trang - Thanh Long