Khi được hỏi về dự định cho tương lai,  Nguyên nói: "Ước mơ của em giờ đây là được đi du học nước ngoài và có thật nhiều bạn bè".


Minh Trang - Hải Lê