Khoảnh khắc đầu tiên của 33 người sống sót vụ sạt lở núi ở Trà Leng

Trần Thường - Bích Vân - Mỹ Uyên - Thanh Long