Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn nhân dân đã đồng lòng chống dịch

Ngọc Dung - Mỹ Uyên - Thanh Long