VIDEO: Người lao động chật vật thời “bão giá” và tình người dành cho nhau

Thực hiện: Huế Xuân - Ngọc Lý