Siêu xe cảnh sát Lamborghini chạy 230km/giờ để vận chuyển thận cứu sống bệnh nhân

Mỹ Uyên - Thanh Long