Xe đạp công cộng chính thức được thí điểm với giá rẻ bất ngờ 

Ngọc Lý – Lê Vĩnh