CHỦ ĐỀ

Cuộc thi ảnh: Thiêng liêng cờ tổ quốc

Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Dưới ngọn Quốc kỳ

Với nhiều giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", do Báo Người Lao Động tổ chức, nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 15-5-2022.

Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc":
Dưới ngọn Quốc kỳ