Chiêu trò đội giá xe SH?

Không chỉ đẩy giá xe lên cao để hưởng chênh lệch, các đại lý xe máy còn gian lận trong ghi hóa đơn để trốn thuế

Chiêu trò đội giá xe SH?