Cơ sở Đảng thành chỗ dựa của dân

Hằng tháng, đảng viên tùy hoàn cảnh để đóng góp, dần trở thành việc làm thường xuyên vì niềm vui được chăm lo cho đồng chí, đồng đội và người nghèo trong địa bàn

Cơ sở Đảng thành chỗ dựa của dân