Từ chức phải là chuyện bình thường

Quan niệm "một người làm quan cả họ được nhờ" còn tồn tại sâu trong nếp nghĩ của nhiều người. Điều này cũng tác động tiêu cực đến vấn đề tự giác từ chức của cán bộ ta

Từ chức phải là chuyện bình thường