Dân vận khéo, khó mấy cũng thành

Mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa dân với chính quyền ngày càng bền chặt. Đó là cơ sở chính trị vững chắc để xây dựng một khối đại đoàn kết toàn dân tộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Dân vận khéo, khó mấy cũng thành
Xem thêm