HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Vào Đảng là để cống hiến

Vào Đảng để làm gì? Đây là câu hỏi không mới, nhưng trả lời thật thỏa đáng cho những ai muốn biết cũng không phải là điều dễ.

Vào Đảng là để cống hiến