Khi bí thư chi bộ đóng vai trò "đầu kéo"...

Không chỉ đi đầu trong các hoạt động sản xuất và phong trào thi đua, các đảng viên trong chi bộ Công ty Nam Thái Sơn còn hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động

Khi bí thư chi bộ đóng vai trò "đầu kéo"...
Xem thêm