Chỉnh đốn để cơ sở Đảng vững mạnh hơn

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được TP Hà Nội nâng cao hơn nữa và xem đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm trong đội ngũ đảng viên

Chỉnh đốn để cơ sở Đảng vững mạnh hơn
Xem thêm