Phút "cả giận" của người vợ trẻ

Cô gái còn quá trẻ, còn cả cuộc đời phía trước nhưng tương lai nào cho một phụ nữ từng giết chồng?

Phút "cả giận" của người vợ trẻ