1,5 m2 đất, mất tình chị em

Tình ruột thịt không thể hàn gắn vì hai chị em quá cố chấp, dù họ đều bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy"

1,5 m2 đất, mất tình chị em