HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Chương trình học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo: Động viên các cháu tự tin hội nhập

Ngay sau lời phát động của ông Trương Hòa Bình trong buổi họp mặt, các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký đóng góp 2,05 tỉ đồng và 10 suất học bổng

Chương trình học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo: Động viên các cháu tự tin hội nhập
Xem thêm