HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

World Cup 2022

Con người tạo ra thứ hoàn toàn mới, quyết định giới tính đàn ông tương lai?

(NLĐO) - Nhiễm sắc thể giới tính Y quyết định giới tính của nam giới con người và các động vật đực/trống khác đang có dấu hiệu thoái hóa trên diện rộng, thậm chí tiêu biến ở vài loài. Nhưng một cơ chế đặc biệt đã xuất hiện giúp các "nữ quốc" duy trì nòi giống.

Con người tạo ra thứ hoàn toàn mới, quyết định giới tính đàn ông tương lai?
Xem thêm