Nhếch nhác và nguy hiểm

Lâu nay, nhiều khu vực tại tỉnh Đồng Nai tồn tại những hình ảnh nhếch nhác, làm mất mỹ quan cũng như gây nguy hiểm đối với người dân.

Nhếch nhác và nguy hiểm