Sốc với kiểu làm ăn của Trường Quốc tế Việt Úc

Dư luận ồn ào về việc Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) gửi văn bản thông báo "đuổi học" cho phụ huynh của 40 em học sinh đang theo học tại nhà trường.

Sốc với kiểu làm ăn của Trường Quốc tế Việt Úc
Xem thêm