Bộ GTVT dựa vào đâu mà đề nghị tăng phí BOT?

(NLĐO) - Bộ GTVT đang đẩy cái khó cho người sử dụng dịch vụ chỉ vì để cứu các trạm BOT giao thông đang còn trong vòng nghi vấn về sự chưa minh bạch.

Bộ GTVT dựa vào đâu mà đề nghị tăng phí BOT?
Xem thêm