Đồng Nai chống dịch hay ngăn sông cấm chợ?

(NLĐO) - Hàng chục ngàn lao động ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã phải bấn loạn trước "cú đánh úp" bằng văn bản 6180 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai chống dịch hay ngăn sông cấm chợ?
Xem thêm