Không thể bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn"!

Không gian cởi mở cho trẻ tư duy phản biện cần được khơi thông. Mảnh đất màu mỡ cho trẻ sáng tạo cần được vun xới nhiều hơn nhưng không nhất thiết phải gạt bỏ, phủ nhận câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"

Không thể bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn"!
Xem thêm