Đã có cách đẩy lùi căn bệnh tình dục "suốt đời không hết"

(NLĐO)- Virus gây bệnh tình dục HSV-2 đang hành hạ khoảng 260 triệu phụ nữ trên toàn thế giới, nó "ở ẩn" trong cơ thể suốt đời và phát bệnh định kỳ.

Đã có cách đẩy lùi căn bệnh tình dục "suốt đời không hết"