Cử tạ Việt Nam: Thách thức và cơ hội

Liên tiếp tin vui và nỗi buồn của cử tạ Việt Nam những ngày qua đều liên quan đến doping, như một lời cảnh báo không bao giờ thừa về một nan đề mà thể thao thế giới vẫn tìm kiếm đáp án

Cử tạ Việt Nam: Thách thức và cơ hội
Xem thêm