HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127

Image

Infographic

[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019

(NLĐO) – Hàng loạt ngân hàng báo lãi trước thuế vượt 10.000 tỉ đồng; sạch nợ xấu tại VAMC; đáp ứng chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn... là những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng trong năm qua.

[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019
Xem thêm
Image