Nhiều nước thay đổi chính sách với du học sinh

Dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới nhưng thời điểm này, một số nước đã tiếp nhận du học sinh, cho phép nhập cư đi kèm với yêu cầu bắt buộc để chống dịch.

Nhiều nước thay đổi chính sách với du học sinh
Xem thêm