Được điều chỉnh nguyện vọng khi xét tuyển vào trường quân đội

Theo Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), năm 2020 có 5.400 chỉ tiêu vào 18 trường ĐH, CĐ hệ quân sự.

Được điều chỉnh nguyện vọng khi xét tuyển vào trường quân đội
Xem thêm