HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

"Đưa trường học đến thí sinh" 2022: Thiết thực, nâng tầm hướng nghiệp

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2022 được tổ chức tại Đồng Nai, Long An, Bình Thuận, Quảng Nam với hàng ngàn thí sinh và giáo viên trực tiếp tham gia, rất hữu ích trong việc nâng tầm công tác tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp

"Đưa trường học đến thí sinh" 2022: Thiết thực, nâng tầm hướng nghiệp
Xem thêm