Khi nào cần chích ngừa "phong đòn gánh"?

Bạn đọc Trần Thụy (thuynguyen764…@gmail.com) hỏi: Tôi biết có trường hợp một trẻ 10 tuổi, sau một lần té ngã bị thương rồi bị chứng bệnh quái ác gọi là "phong đòn gánh". Tôi cũng nghe nói muốn phòng bệnh này phải chích thuốc ngừa. Con của tôi lúc nhỏ đã được chích ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vậy bị thương thế nào thì chích, chích trước được không?

Khi nào cần chích ngừa "phong đòn gánh"?
Xem thêm