HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Góp ý chương trình lập pháp của Quốc hội

Đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy công tác lập pháp của Quốc hội trong thời gian qua có nhiều tiến bộ và thành tựu. Dù vậy, theo tôi, vẫn cần bổ sung thêm một số điểm.

Góp ý chương trình lập pháp của Quốc hội
Xem thêm