Bán hồ sơ đấu thầu qua mạng để hạn chế tiêu cực

Thông qua đấu thầu không những chọn ra được đơn vị có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu về khoa học - công nghệ để bảo đảm chất lượng công trình, dự án mà còn chọn được đơn vị đưa ra giá cả thấp nhất nhằm tiết kiệm ngân sách.

Bán hồ sơ đấu thầu qua mạng để hạn chế tiêu cực