Đánh thức lòng yêu nước

Đề thi văn dành cho gần 1 triệu sĩ tử tuổi 18 vừa được lật mở. Các bạn trẻ đã mài bút, trải lòng trên những trang về tình cảm lớn lao nhất, thiêng liêng nhất: lòng yêu nước.

Đánh thức lòng yêu nước
Xem thêm