HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Vật liệu có thể làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu bức xạ thụ động thân thiện với môi trường, có thể làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng.

Vật liệu có thể làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng
Xem thêm