iPhone "ẩn iCloud" rộ trở lại

Những mẫu iPhone X khóa iCloud được mở bằng kỹ thuật "bypass" có giá 5 triệu đồng, các mẫu "đời sâu" hơn như 6s hay 7 Plus giá 1-2 triệu đồng.

iPhone "ẩn iCloud" rộ trở lại
Xem thêm