Sử dụng iPhone và Apple Watch hồi sinh đồ công nghệ cổ

Kết hợp giữa công nghệ mới và cũ, người đàn ông này đã mang đến sức sống mới cho các sản phẩm hàng chục năm tuổi.

Sử dụng iPhone và Apple Watch hồi sinh đồ công nghệ cổ
Xem thêm