Khách hàng Vietinbank giao dịch thuận tiện tại các địa điểm bưu cục VNPost

Với mạng lưới gần 6.000 bưu cục rộng khắp tới tận thôn, xã, dịch vụ mới của VietinBank và VNPost tạo điều kiện cho khách hàng của VietinBank có thể nộp tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản VietinBank mà không cần tới quầy giao dịch hay tìm kiếm ATM.

Khách hàng Vietinbank giao dịch thuận tiện tại các địa điểm bưu cục VNPost