TAGS

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui