Trong một phần của nghiên cứu, Kaspersky Lab đã cùng với các nhà tâm lý học đo phản ứng của người dùng với việc mất dữ liệu trong một loạt thí nghiệm. Kết quả cho thấy mất dữ liệu đã gây ra phản ứng cảm xúc và thể chất ở người. Tuy nhiên, thực tế người dùng không biết loại dữ liệu nào có giá trị hơn với họ cho đến khi bị mất. Có lẽ điều này giải thích tại sao người dùng không có sự quan tâm và bảo vệ cần thiết cho những dữ liệu mà họ lưu trữ trên các thiết bị của mình.

C.Trung