Số lượng các cuộc tấn công vào Việt Nam chủ yếu tập trung ở 2 TP lớn là Hà Nội và TP HCM, chiếm hơn 90%. Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Hiệp hội ATTT phía Nam, cho rằng: “Cần nâng cao nhận thức ATTT ở các doanh nghiệp, nhất là các nhà quản lý vì liên quan đến quyết sách và ngân sách. Trên thế giới có những mô hình liên kết, hợp tác giữa các quốc gia để bảo vệ ATTT, các quốc gia này có sự phối hợp chặt chẽ với các hãng Microsoft, IBM, HP để tìm ra những giải pháp hiệu quả”.

C.Trung