Bệnh nhi phần lớn là trẻ trong độ tuổi học đường. Ngoài những chấn thương mắt do bút, thước kẻ, compa, que, keo 502… thì có khá nhiều trường hợp bị chấn thương từ súng đồ chơi Trung Quốc. Tai nạn xảy ra chủ yếu trong lúc trẻ đang ở trường học, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc chơi đùa ở nhà.

D.Thu