Vậy mà thật buồn cười khi mà ngay giữa phòng tiếp nhận hồ sơ lại có treo giấy chứng nhận ISO về cải cách thủ tục hành chính. Không hiểu sao một đơn vị làm ăn như thế lại được cấp ISO? Chúng tôi rất bức xúc về vấn đề này, mong báo chí nên điều tra để người dân chúng tôi bớt khổ về thủ tục nhà đất hiện nay.

kim anh (teenage_princess_1953)

B.T.C