Ảnh dự thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cuộc sống thanh bình - Ảnh 1.

Bản nhỏ bình yên. Ảnh: LONG PHI

Ảnh dự thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cuộc sống thanh bình - Ảnh 2.

Chiều sân ga. Ảnh: NGÔ THANH MINH

Ảnh dự thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cuộc sống thanh bình - Ảnh 3.

Cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa biển đêm. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

Ảnh dự thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cuộc sống thanh bình - Ảnh 4.

May cờ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THAO

Ảnh dự thi Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cuộc sống thanh bình - Ảnh 5.

Nét đẹp quân và dân. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH