Những bịch rác bung ra vương vãi khắp nơi, nhếch nhác và bốc mùi hôi thối (ảnh).

Thiết nghĩ, cùng với sự tuyên truyền giáo dục và vận động, cần gắn camera để làm cơ sở xử phạt hành chính những cá nhân có hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Chỉ như vậy mới có thể răn đe những người thiếu ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Tin-ảnh: M.Chi