Các đơn vị có số lượng tiền CB-CNV gởi giúp nhiều là Công ty Kinh Ðô: 100 triệu đồng; Công ty May Việt Tiến: 97.733.000 đồng và 3.342 bộ quần áo mới trị giá 76.626.493 đồng; Công ty Liksin: 53 triệu đồng.

Trong tuần qua, Ủy ban MTTQ TPHCM, Công ty Kinh Ðô và Báo Người Lao Ðộng đã tổ chức đợt cứu trợ ở hai tỉnh An Giang, Ðồng Tháp. Ngày 9-10 sắp tới, Báo Người Lao Ðộng sẽ tổ chức đợt cứu trợ ở tỉnh Hà Tĩnh, sau đó trong hai ngày 10 và 14-10, Báo Người Lao Ðộng sẽ tổ chức đợt cứu trợ (đợt 2) ở các huyện vùng sâu thuộc hai tỉnh An Giang, Ðồng Tháp.

 

T.Ð.S