Người dân cho biết bảng cấm này do UBND phường Tân Phong gắn lên đã lâu và bỏ mặc cho đến nay.

Tin-ảnh: T.Thảo