Bảng hiệu nhếch nhác - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng tháo dỡ hoặc thay bằng tấm bảng mới.

Tin-ảnh: T.Thảo