Bảng chỉ dẫn tên đường số 52 và đường số 53 (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) bị gãy đổ, nằm chỏng chơ trên đường đã lâu (ảnh). nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị quản lý khắc phục, sửa chữa.

Bảng tên đường nằm chỏng chơ
Tin-ảnh: T.Thảo